Technikum HTG, Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
Strona główna ||||||||||| Biblia ||||||||||| Jan Paweł II ||||||||||| Centrum Myśli JP2 ||||||||||| Pope to You |||||||||||

Aleksandra Zawadzka, kl. 1 GO


MODLITWA

Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego, aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających. Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze Amen