Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
Strona główna ||||||||||| Biblia ||||||||||| Jan Paweł II ||||||||||| Centrum Myśli JP2 ||||||||||| Pope to You |||||||||||


Grzegorz WilkowojskiKim jestem?

Jestem nauczycielem religii - katechetą. Po spełnieniu odpowiednich wymagań, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela, otrzymałem od pani mgr Joanny Malawskiej, dyrektor XXXIV LO im. M. de Cervantesa, pozytywną ocenę swojej pracy dydaktycznej, najpierw na stopień nauczyciela mianowanego, a następnie na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Poza przygodą intelektualną nie stronię od formacji duchowej. Przez wiele lat należałem m. in. do Oazy. Bardzo lubię śpiew i grę na gitarze. Śpiewałem kiedyś w chórze parafialnym.

Strona powstała głównie z myślą o młodzieży i dla młodzieży. Wasze świadectwa, twórcze prace są niezwykle cenne dla mnie i waszych rówieśników. Za wasze zaangażowanie z całego serca dziękuję.


Wybrane artykuły