Jezus Chrystus, Maryja, Cervantes, 34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
     Strona główna      Biblia     Jan Paweł II     Centrum Myśli JP2     Pope to You    


Grzegorz Wilkowojski,
opiekun gazetki szkolnej La Ventana.
Od grudnia 2006 do czerwca 2011
XXXIV LO im. M. de CervantesaWilkowojski, La ventana, Cervantes, liceum Cervantesa, 34lo


W roku szkolnym 2006/2007 w okresie Bożego Narodzenia ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej La Ventana. Od tego czasu, co miesiąc, uczniowie mieli możliwość prezentowania swoich tekstów, prac malarskich i rysunków na łamach tego pisma. Od samego początku głównym celem pisma było umożliwienie uczniom prezentacji własnych poglądów oraz przeciwstawienie się rugowaniu z kultury dorobku religii chrześcijańskiej bądź jego ośmieszanie w imię rzekomej tolerancji.

W poszczególnych numerach były zamieszczane materiały tworzone przez uczniów Liceum Cervantesa: wywiady przede wszystkim z nauczycielami Liceum Cervantesa, informacje, wiersze, recenzje, felietony, sprawozdania, opowiadania, fraszki i prace malarskie uczniów.

Odbywały się spotkania redakcji gazetki oraz spotkania w ramach warsztatów dziennikarskich. W czasie spotkań, uczniowie poznawali poszczególne gatunki dziennikarskie: informację prasową, wywiad, reportaż i inne.