Dominique Poinsenet, Cervantes, Jezus Chrystus, Maryja,  34lo, liceum Cervantesa, Wilkowojski
............. Strona główna ..... Biblia..... Jan Paweł II..... Centrum Myśli JP2..... Pope to You.............

Adam Gardyna
naucz. przedsiębiorczości
Problemy absolwentów na rynku pracy


"Aż 63 proc. młodych ludzi uważa, że po szkole nie znajdą w kraju pracy. 33 proc. zakłada, że jedynym wyjściem z sytuacji będzie wyjazd za granicę, więc przestali się interesować obietnicami polityków. Tak fatalnych nastrojów wśród młodych nie było od 20 lat - pokazuje raport CBOS-u."

Badania nastrojów wśród młodzieży przeprowadzane są w kraju od początku lat dziewięćdziesiątych, ale po raz pierwszy wypadły aż tak źle. Prawie dwie trzecie młodych ludzi (63 proc.) nie widzi w kraju perspektyw na pracę i uważa, że po skończeniu szkoły pójdą na bezrobocie. Co prawda podobne opinie panowały wśród absolwentów szkół już w 2003 roku (67 proc.), ale wtedy młodzież miała inne nastawienie do rozwiązania tych problemów. Aż 33 proc. młodych ludzi deklarowało, że w przypadku kłopotów z pracą będą kontynuować naukę lub założą własną firmę. Dziś myśli o tym już tylko 20 proc., a 33 proc. osób deklaruje, że po prostu wyjedzie za granicę.

Co takiego zmusza młodych do tak niepopularnych zachowań, jak wyjazd za pracą, za granicę? Wydaje się, że przyczyna jest prosta - zastój w gospodarce, mimo, iż Polska nadal rozwija się to jednak dużo wolniej niż 7 lat temu gdy gospodarka w naszym kraju była liderem w Europie w szybkości przyrostu dochodu narodowego - 6,1% w 2007r do 1,3% w 2013roku.

Drugim powodem wyjazdu za pracą za granicę jest sposób podejścia przedsiębiorców do młodych pracowników - jeśli nie ma doświadczenia to trzeba go przyuczyć, a to wiąże się z "kosztami", co pracodawcy wykorzystują na swoją korzyść, zatrudniając młodego niedoświadczonego pracownika na umowę cywilnoprawną, która nie daje zatrudnionemu uprawnień emerytalnych i świadczeń socjalnych. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że o ile w 2008 r. na umowach cywilnoprawnych zatrudnionych było 9 proc. pracujących, o tyle w 2013 r. już blisko 13 proc. To wzrost o 40 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat. Dane PIP dotyczą jednak tylko tych firm, które zostały przez Inspekcję skontrolowane.

Kolejnym celem wyjazdu za granicę po ukończeniu nauki jest wysokość wynagrodzenia, które w Polsce jest dużo niższe niż w takiej Francji, Holandii lub Irlandii - Niemiecki urząd statystyczny Destatis przygotował raport za 2013 rok, w którym zestawiono wynagrodzenie godzinowe państw UE, jak podaje Puls Biznesu. U nas to 7,40 euro za godzinę. Gorzej jest tylko w czterech krajach: na Łotwie (6,50 euro), Litwie (6,20), w Rumunii (4,70) i Bułgarii (3,70). Aż o 35,6 euro więcej niż w Polsce przedsiębiorcy prywatni wydają za godzinę pracy w Szwecji - najwięcej w UE, bo aż 43 euro. Równie dużo kosztuje godzina pracy w Belgii (41,20) i Danii (39,80). W granicach średniej europejskiej (23,70 euro) jest Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania. W Niemczech na godzinę pracy w sektorze prywatnym wydaje się 31,70 euro.

Co musi w Polsce się zmienić, żeby absolwenci nie musieli wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy?